chinabusguide logo

Guangzhou to Zhuhai Bus Schedule & Ticket Booking

Bus Code Departs Arrives Operating Hours Frequency Distance Duration Ticket Fare
Guangzhu Line Guangzhou East Zhuhai 6:45-21:00 20 133 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
8:50
Zhuhai -- -- 133 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
18:00
Zhuhai -- -- 133 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
18:40
Zhuhai -- -- 133 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
19:30
Zhuhai -- -- 133 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
6:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
9:05
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
9:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
10:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
11:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
12:05
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
12:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:10
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
15:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:10
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
17:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
18:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
19:05
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
19:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 119 km -- CN¥ 51
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
7:00
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
7:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
8:15
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
8:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
9:25
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
9:55
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
10:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
11:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
12:55
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
13:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
14:05
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
14:40
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
15:15
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
15:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
16:40
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
17:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
18:00
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
18:40
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu
19:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 125 km -- CN¥ 52
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
7:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
8:40
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
12:10
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
15:00
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
16:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
18:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 117 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou East
9:20
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 67
Guangzhu Line Guangzhou East
15:35
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 67
Guangzhu Line Guangzhou East
17:45
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 67
Guangzhu Line Guangzhou East
19:00
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 67
Guangzhu Line Guangzhou East
20:40
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 67
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
15:10
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
15:50
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
16:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
17:15
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
18:00
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
18:45
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
19:30
Zhuhai Xiangzhou -- -- 126 km -- CN¥ 57
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
8:30
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:00
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:40
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
10:20
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:00
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:20
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
15:00
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
15:30
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
16:30
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
17:30
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
18:00
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
18:30
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
21:00
Zhuhai Xiangzhou Nanping -- -- 130 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Haizhu Zhuhai Xiangzhou Gongbei 7:00-19:30 35 137 km -- CN¥ 55
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
7:20
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
8:40
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
12:10
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
15:00
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
16:20
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Huangpu
18:30
Zhuhai Xiangzhou Gongbei -- -- 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Dongpu Zhuhai Xiangzhou Gongbei 7:40-20:00 20 150 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun Zhuhai Xiangzhou Gongbei 14:50-19:50 40 137 km -- CN¥ 54
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
5:50
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
6:30
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
7:00
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
7:30
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
8:00
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
8:30
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:00
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:40
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
10:20
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:10
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:45
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
12:10
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
12:40
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
13:25
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
13:50
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
14:20
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
15:20
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
15:50
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
16:30
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
17:10
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
17:40
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
18:30
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:10
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:50
Zhuhai Doumen -- -- 134 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
6:30
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
7:30
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
8:40
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
9:50
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
10:40
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
11:30
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
12:20
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
13:00
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
13:40
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
14:30
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
15:30
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
16:50
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
18:00
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou East
19:00
Zhuhai Doumen -- -- 142 km -- CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
6:50
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
7:50
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
9:00
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
10:10
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
11:00
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
11:50
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
12:40
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
13:20
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
14:00
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
14:50
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
15:50
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
17:20
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
18:20
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
19:20
Zhuhai Doumen -- -- 146 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:50
Zhuhai Doumen -- -- 125 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:05
Zhuhai Doumen -- -- 125 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:15
Zhuhai Doumen -- -- 125 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:15
Zhuhai Doumen -- -- 125 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
11:40
Zhuhai Doumen -- -- 131 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
17:30
Zhuhai Doumen -- -- 131 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
19:50
Zhuhai Doumen -- -- 136 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
6:15
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
6:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
7:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
8:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:15
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
10:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
12:50
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
13:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
14:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
15:20
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
16:00
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
17:20
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
18:20
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 167 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou East
6:30
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
7:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
8:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
9:15
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
10:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
12:50
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
13:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
14:30
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
15:30
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
16:50
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
18:00
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou East
19:00
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:50
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
8:50
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
12:19
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:05
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:15
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:15
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 149 km -- CN¥ 69
Guangzhu Line Guangzhou South
10:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
11:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
12:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
12:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
13:25
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
14:00
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
14:55
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
15:25
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
15:55
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
16:35
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
17:05
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
18:05
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
18:25
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
19:25
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou South
20:25
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 146 km -- CN¥ 68
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:45
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
17:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
18:30
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:10
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 166 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
11:40
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 156 km -- CN¥ 73
Guangzhu Line Guangzhou Jiaokou
17:30
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 156 km -- CN¥ 73
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
18:20
Zhuhai Jinwan Sanzao -- -- 170 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
6:15
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
6:45
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
7:45:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
8:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:15
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
10:10
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:10
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
12:50
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
13:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
14:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
15:20
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
16:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
17:20
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
18:20
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 156 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
6:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
7:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
8:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
9:50
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
10:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
11:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
12:20
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
13:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
13:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
14:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
15:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
16:50
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
18:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou East
19:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km -- CN¥ 77
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:50
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 138 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
8:50
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 138 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:05
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 138 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:15
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 138 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:15
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 138 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:40
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km 0 minutes CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:10
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km 0 minutes CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
11:45
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km 0 minutes CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
18:30
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km 0 minutes CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:10
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 155 km 0 minutes CN¥ 75
Guangzhu Line Guangzhou South
10:45
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
11:45
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
12:10
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
12:45
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
13:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
14:00
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
14:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
14:55
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
15:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
15:55
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
16:35
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
17:05
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
18:05
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
18:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
19:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou South
20:25
Zhuhai Jinwan Hongqi -- -- 135 km -- CN¥ 62
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
5:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
7:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
8:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
10:20
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
12:10
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
13:25
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
14:20
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
15:20
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
16:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
17:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 164 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
6:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
7:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
8:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
9:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
10:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
11:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
12:20
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
13:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
13:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
14:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
15:30
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
16:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
18:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou East
19:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 171 km -- CN¥ 78
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 155 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
8:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 155 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:05
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 155 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:15
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 155 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:15
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 155 km -- CN¥ 65
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
10:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:40
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
16:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
19:00
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
19:50
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 165 km -- CN¥ 72
Guangzhu Line Guangzhou Tianhe
19:20
Zhuhai Jinwan Pingsha -- -- 175 km -- CN¥ 70
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
5:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
7:00
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
8:00
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
9:00
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
10:20
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
12:10
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
13:25
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
14:20
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
15:20
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
16:30
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
17:40
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Municipal
19:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 176 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
7:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 168 km -- CN¥ 71
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
8:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 168 km -- CN¥ 71
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
13:05
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 168 km -- CN¥ 71
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
14:15
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 168 km -- CN¥ 71
Guangzhu Line Guangzhou Fangcun
16:15
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 168 km -- CN¥ 71
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
9:40
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
10:40
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
11:40
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
16:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
19:00
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Guangzhu Line Guangzhou Provincial
19:50
Zhuhai Jinwan Nanshui -- -- 178 km -- CN¥ 80
Zhuhai line Guangzhou Airport
8:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
8:20
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
8:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
9:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
9:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
9:50
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
10:20
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
10:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
11:10
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
11:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
11:50
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
12:20
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
12:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
13:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
13:20
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
13:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
14:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
14:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
14:50
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
15:10
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
15:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
15:50
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
16:20
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
16:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
17:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
17:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
18:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
19:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
19:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
20:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
20:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
21:00
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
21:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
22:10
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
22:40
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Zhuhai line Guangzhou Airport
23:30
Zhuhai Gongbei -- -- 0 km 3.0 hours CN¥ 92
Comment Box is loading comments...

Wechat Public Account
For Instant Messaging, Please Contact us on Wechat