chinabusguide logo

Guangzhou to Huizhou Bus Schedule & Ticket Booking

Bus Code Departs Arrives Distance Duration Ticket Fare
Guanghui Line Guangzhou Municipal
6:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
6:35
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
7:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
7:45
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
10:40
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
11:30
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
12:30
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
13:20
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
13:30
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
14:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
15:05
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
15:35
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
16:00
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
17:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
18:20
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Municipal
19:30
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou East
6:50
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
7:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
7:25
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
8:00
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
8:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
8:55
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
9:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
9:30
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
10:05
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
10:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
10:40
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
10:55
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
11:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
11:45
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
12:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
12:45
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
13:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
13:35
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
13:50
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
14:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
14:25
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
15:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
15:20
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
16:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
17:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
17:25
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
17:30
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
18:15
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
18:35
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou East
19:45
Huizhou 120 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
8:00
Huizhou 128 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
12:00
Huizhou 128 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
16:00
Huizhou 128 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
10:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
13:30
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
17:10
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
15:20
Huizhou 123 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
6:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
7:40
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
8:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
9:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
9:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
10:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
10:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
12:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
12:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
13:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
13:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
14:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
14:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
15:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
16:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
18:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
18:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 129 km -- CN¥ 47
Guanghui Line Guangzhou Provincial
6:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
7:35
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
8:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
8:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
9:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
9:40
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
10:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
10:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
11:10
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
11:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
12:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
13:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
13:30
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
14:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
14:40
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
15:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
15:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
16:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
17:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
17:40
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
18:10
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
18:40
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
19:20
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
20:10
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Provincial
21:00
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 67
Guanghui Line Guangzhou Municipal
14:50
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Municipal
19:45
Huizhou Huicheng Jiangbei 139 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
8:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
9:40
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
10:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
13:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
15:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
16:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
19:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 143 km -- CN¥ 68
Guanghui Line Guangzhou Luochongwei
9:00
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 136 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Luochongwei
13:30
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 136 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Luochongwei
17:00
Huizhou Huicheng Xiaojinkou 136 km -- CN¥ 65
Guanghui Line Guangzhou Municipal
6:10
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
8:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
10:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
12:40
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
13:30
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
15:35
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Municipal
19:45
Huizhou Huicheng Chenjiang 152 km -- CN¥ 74
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
6:40
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
8:45
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
10:45
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
13:10
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
14:00
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
16:45
Huizhou Huicheng Chenjiang 138 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou East
7:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
8:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
9:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
10:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
10:40
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
11:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
12:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
13:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
13:50
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
14:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
15:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
16:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
17:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
17:30
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
18:15
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou East
19:45
Huizhou Huicheng Chenjiang 143 km -- CN¥ 73
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
8:00
Huizhou Huicheng Chenjiang 158 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
12:00
Huizhou Huicheng Chenjiang 158 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Jiaokou
16:00
Huizhou Huicheng Chenjiang 158 km -- CN¥ 70
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
9:50
Huizhou Huicheng Hengli 148 km -- CN¥ 60
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:50
Huizhou Huicheng Hengli 148 km -- CN¥ 60
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:30
Huizhou Huicheng Hengli 148 km -- CN¥ 60
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:30
Huizhou Huicheng Hengli 148 km -- CN¥ 60
Guanghui Line Guangzhou East
7:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
8:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
9:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
10:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
10:40
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
11:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
12:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
13:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
13:50
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
14:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
15:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
16:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
17:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
17:30
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
18:15
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou East
19:45
Huizhou Huiyang Danshui 168 km -- CN¥ 78
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
7:30
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
8:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
9:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
9:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
10:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
10:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
11:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
12:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
12:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
13:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
13:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
14:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
14:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
14:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
15:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
15:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
15:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
16:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
16:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
17:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
18:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
18:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
18:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:00
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:20
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Tianhe
19:40
Huizhou Huiyang Danshui 167 km -- CN¥ 81
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
10:10
Huizhou Huiyang Danshui 175 km -- CN¥ 75
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
13:30
Huizhou Huiyang Danshui 175 km -- CN¥ 75
Guanghui Line Guangzhou Guangyuan
17:10
Huizhou Huiyang Danshui 175 km -- CN¥ 75
Guanghui Line Guangzhou Municipal
10:30
Huizhou Huiyang Danshui 178 km -- CN¥ 85
Guanghui Line Guangzhou Municipal
12:40
Huizhou Huiyang Danshui 178 km -- CN¥ 85
Guanghui Line Guangzhou Municipal
14:50
Huizhou Huiyang Danshui 178 km -- CN¥ 85
Guanghui Line Guangzhou Municipal
19:45:00
Huizhou Huiyang Danshui 178 km -- CN¥ 85
Guanghui Line Guangzhou Provincial
10:50
Huizhou Huiyang Danshui 177 km -- CN¥ 84
Guanghui Line Guangzhou Provincial
13:30
Huizhou Huiyang Danshui 177 km -- CN¥ 84
Guanghui Line Guangzhou Provincial
15:50
Huizhou Huiyang Danshui 177 km -- CN¥ 84
Guanghui Line Guangzhou Provincial
18:10
Huizhou Huiyang Danshui 177 km -- CN¥ 84
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
13:10
Huizhou Huiyang Danshui 163 km -- CN¥ 75
Guanghui Line Guangzhou Dongpu
15:20
Huizhou Huiyang Danshui 163 km -- CN¥ 75
Guanghui Line Guangzhou Fangcun
16:40
Huizhou Huiyang Shatian 197 km -- CN¥ 89
can-hzbl Guangzhou Airport
8:20
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
9:30
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
10:40
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
11:50
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
13:10
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
14:10
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
15:20
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
16:50
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
18:10
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
19:30
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
20:50
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
22:10
Huizhou Boluo Air Terminal 133 km 1h 50m CN¥ 80
can-hzbl Guangzhou Airport
8:20
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
9:30
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
10:40
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
11:50
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
13:10
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
14:10
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
15:20
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
16:50
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
18:10
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
19:30
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
20:50
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90
can-hzbl Guangzhou Airport
22:10
Huizhou Air Terminal 155 km 2h 5m CN¥ 90

Travelers' notes:


  1. To book tickets or submit a question, please send your email to [email protected]. You can also go to the contact page to see how to keep in touch with us in other ways.

    For privacy reasons, please don't leave your email address, telephone number in the comment box below.

  2. Please check corresponding link below to find bus station address, opening hours, photos and other guide information to travel to your proposed departure station quickly:
  3. If you would like to know more about the terminal station(s) instead, then please choose below:

  4. Bus transportation is influenced largely by weather and road conditions, therefore, travel time and distance provided here should be used as references only.

Wechat Public Account
For Instant Messaging, Please Contact us on Wechat