chinabusguide logo

Guangzhou to Shenzhen Bus Schedule & Ticket Booking

Bus Code Departs Arrives Distance Duration Ticket Fare
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
5:40
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
6:20
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
7:00
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
7:40
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
8:30
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
9:10
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
9:50
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
10:30
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
11:20
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
12:00
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
12:20
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
13:00
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
13:50
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
14:40
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
15:20
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
16:00
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
16:40
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
17:30
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Dongpu
18:20
Shenzhen Luohu 108 km -- CN¥ 60
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
5:50
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
6:30
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
7:20
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
8:00
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
8:50
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
9:40
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
10:30
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
11:30
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
12:30
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
13:20
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
14:00:14:50
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
15:30
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
16:10
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
17:10
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
gzhp-szlh Guangzhou Huangpu
18:10
Shenzhen Luohu 155 km 2h 0m CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
8:30
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
9:30
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
10:10
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
14:30
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
16:30
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
17:50
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
18:20
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Haizhu
20:10
Shenzhen Luohu 116 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
10:16
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
11:24
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
11:41
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
12:32
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
13:23
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
14:31
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
15:22
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
15:39
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
16:47
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
17:21
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
17:38
Shenzhen Luohu 118 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
6:00
Shenzhen Dapeng 240 km -- CN¥ 80
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:10
Shenzhen Dapeng 240 km -- CN¥ 80
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:00
Shenzhen Dapeng 240 km -- CN¥ 80
Guangshen Line Guangzhou Municipal
5:45
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:40
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:55
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:45
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:25
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:55
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:35
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:55
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:55
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:50
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
19:50
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
21:00
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
22:30
Shenzhen Futian 136 km -- CN¥ 65
gzth-szft Guangzhou Tianhe
7:30
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
7:50
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
9:05
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
9:40
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
10:10
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
10:50
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
11:30
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
11:55
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
12:45
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
13:10
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
14:00
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
14:25
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
15:10
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
16:15
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
16:40
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
17:20
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
17:40
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
18:20
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
19:00
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
19:25
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
20:10
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
gzth-szft Guangzhou Tianhe
20:40
Shenzhen Futian 120 km 1h 40m CN¥ 63
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
7:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
8:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
9:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
9:40
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
10:15
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
11:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
12:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
13:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
14:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
15:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
16:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
17:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
17:45
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
18:10
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
19:00
Shenzhen Futian 142 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
8:20
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
9:10
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
11:20
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
12:30
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
13:40
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
15:20
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
16:20
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
18:00
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
19:20
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
18:00
Shenzhen Futian 138 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
10:55
Shenzhen Futian 140 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
13:00
Shenzhen Futian 140 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
17:45
Shenzhen Futian 140 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
19:00
Shenzhen Futian 140 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
6:00
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
6:30
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:00
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:30
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:05
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:25
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
9:20
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
9:50
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:15
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:55
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:40
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:40
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:55
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:15
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:40
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:25
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
16:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
16:40
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:25
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
18:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
18:40
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
19:25
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Municipal
20:10
Shenzhen Nanshan 124 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
6:50
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
7:25
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
8:10
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
8:40
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
9:15
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
9:45
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
10:20
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
10:55
Shenzhen Nanshan 122 km -- CN¥ 65
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
7:20
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
8:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
9:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
10:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
11:20
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
12:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
13:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
14:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
15:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
16:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
17:30
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
18:40
Shenzhen Nanshan 129 km -- CN¥ 60
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
10:50
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
11:25
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
12:00
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
12:35
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
13:15
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
13:55
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
14:30
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
15:00
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
15:40
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
16:10
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
16:45
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
17:25
Shenzhen Nanshan 114 km -- CN¥ 56
Guangshen Line Guangzhou Municipal
5:45
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
6:00
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
6:30
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:00
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:30
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
7:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:05
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:25
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
8:55
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
9:20
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
9:50
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:15
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:45
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
10:55
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:25
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
11:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
12:55
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
13:35
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:15
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
14:55
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:25
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
15:55
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
16:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
16:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:25
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
17:50
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
18:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
18:40
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
19:25
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
19:50
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
20:10
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
21:00
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Municipal
22:30
Shenzhen Baoan 124 km -- CN¥ 62
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
7:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
8:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
9:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
9:40
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
10:15
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
11:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
12:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
13:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
14:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
15:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
16:00:17:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
17:45
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
18:10
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
19:00
Shenzhen Baoan 130 km -- CN¥ 59
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
7:30
Shenzhen Baoan 127 km -- CN¥ 55
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
8:20
Shenzhen Baoan 127 km -- CN¥ 55
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
9:10
Shenzhen Baoan 127 km -- CN¥ 55
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
11:20
Shenzhen Baoan 127 km -- CN¥ 55
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
7:00
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
7:30
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
8:00
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
8:30
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
8:50
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
9:10
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
9:30
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
10:30
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Guangyuan
11:00
Shenzhen Longgang 148 km -- CN¥ 75
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
7:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
8:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
8:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
9:15
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
9:35
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
9:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
10:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
10:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
11:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
11:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
12:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
12:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
13:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
13:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
14:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
15:15
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
5:40
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
15:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
16:25:17:00
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
17:30
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
17:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
18:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
18:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
19:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
19:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
20:25
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Tianhe
20:55
Shenzhen Longgang 140 km -- CN¥ 73
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
8:30
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
10:20
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
12:40
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
15:00
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
16:35
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
18:20
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Fangcun
19:50
Shenzhen Longgang 158 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
9:30
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
12:10
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
13:10
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
14:30
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
16:00
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
17:50
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Jiaokou
19:20
Shenzhen Longgang 157 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Provincial
12:15
Shenzhen Longgang 150 km -- CN¥ 74
Guangshen Line Guangzhou Provincial
14:40
Shenzhen Longgang 150 km -- CN¥ 74
Guangshen Line Guangzhou Provincial
20:30
Shenzhen Longgang 150 km -- CN¥ 74
Guangshen Line Guangzhou Provincial
22:00
Shenzhen Longgang 150 km -- CN¥ 74
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
12:20
Shenzhen Longgang 153 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
14:30
Shenzhen Longgang 153 km -- CN¥ 70
Guangshen Line Guangzhou Luochongwei
17:30
Shenzhen Longgang 153 km -- CN¥ 70
Guangtai Line Guangzhou Yuexiu South
9:20
Shenzhen Dapeng 0 km -- CN¥ 0
Guangtai Line Guangzhou Yuexiu South
12:30
Shenzhen Dapeng 0 km -- CN¥ 0
Guangtai Line Guangzhou Yuexiu South
16:50
Shenzhen Dapeng 0 km -- CN¥ 0
can-szyh Guangzhou Airport
9:30
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
11:10
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
12:40
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
14:10
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
16:40
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
18:50
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
20:30
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
can-szyh Guangzhou Airport
21:50
Shenzhen Yinhu 154 km 3h 0m CN¥ 95
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
8:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
9:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
11:00
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
12:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
14:00
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
15:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
17:00
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
18:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
20:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzgy-szx Guangzhou Guangyuan
21:30
Shenzhen Airport 170 km 2h 20m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
8:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
9:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
9:45
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
10:30
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
11:15
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
12:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
12:45
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
13:30
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
14:15
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
15:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
16:30
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
17:15
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
18:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
19:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
20:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
gzp-szx Guangzhou Provincial
21:00
Shenzhen Airport 144 km 2h 0m CN¥ 65
can-szba Guangzhou Airport
9:30
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
11:10
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
12:40
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
14:10
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
16:40
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
18:50
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
20:30
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95
can-szba Guangzhou Airport
21:50
Shenzhen Baoan 150 km 2h 30m CN¥ 95

Travelers' notes:


  1. To book tickets or submit a question, please send your email to [email protected]. You can also go to the contact page to see how to keep in touch with us in other ways.

    For privacy reasons, please don't leave your email address, telephone number in the comment box below.

  2. Please check corresponding link below to find bus station address, opening hours, photos and other guide information to travel to your proposed departure station quickly:
  3. If you would like to know more about the terminal station(s) instead, then please choose below:

  4. Bus transportation is influenced largely by weather and road conditions, therefore, travel time and distance provided here should be used as references only.

Wechat Public Account
For Instant Messaging, Please Contact us on Wechat